Saturday, November 17, 2012

Het verschil tussen een lening en krediet

Wat veel mensen niet weten is dat er een verschil is tussen een lening en krediet. Ik heb er al veel over gelezen op de financiële blog van www.geldbank.be en hieronder geef ik een samenvatting.

Bij een lening weet de lener exact hoeveel hij nodig heeft en maakt hij een afspraak met de kredietverstrekker hoeveel hij maandelijks zal afbetalen. De lener betaalt ook interesten op het geleende kapitaal.

Bij krediet krijgt de lener het recht om over een bepaald kapitaal te beschikken voor bepaald of onbepaalde duur. Hij mag dan het bedrag zoveel keer terug opnemen als hij dat zelf wil zolang de afgesproken limiet niet overschreden wordt. De lener betaalt ook interesten, maar enkel op het bedrag die hij heeft opgenomen.

Beide keuzes hebben zowel hun voor als nadelen. Bij een lening weet je exact hoeveel je leent en hoeveel je moet terug betalen. De maandelijkse aflossing blijft gelijk voor de duur van de lening. Je kan het bedrag wel maar één keer opnemen en je betaalt interesten op het volledige bedrag ook al gebruik je niet alles.

Bij krediet kan je het bedrag telkens weer opnieuw opnemen. Dit heeft zowel voordelen als nadelen. Voor iemand die zich niet goed kan beheersen op financieel vlak kan dit grote schulden veroorzaken. Het bedrag dat je maandelijks moet aflossen hangt af van hoeveel van je krediet je hebt opgebruikt. Je betaald wel enkel interesten op het bedrag dat je gebruikt. Wanneer je over een goede financiële zelfbeheersing beschikt kan dit goedkoper zijn dan bij een gewone lening. Langs de andere kant is de basis rentevoet dan meestal hoger dan bij een gewone lening.